Chào buổi sáng
 Lên Bà Nà
 Lễ trao học bổng 2013
 Sài Gòn 2013
 Valentine 2013
 Du xuân Quý Tỵ
 20-11-12
 10-11-12
 Mừng thượng thọ Ba
 2011-2012 năm học thắng lợi
 Mùa hè phía trước
 Tắc kè
 Lời ru của mẹ
 Cây gậy gốc đa ngõ gạch
 Là hoa của ai?
 Về nơi nguồn cội
 2010-2011 vụ mùa bội thu
 Nợ trần
 Đoạt HCV Olympic tiếng Anh toàn quốc
 Tâm sự người Thầy
 Nội vắng nhà
 Phút giao thừa
 Những dòng sông gọi
 Đêm Lăm Vông
  TẮC KÈ

Cái bụng lặc lè
Từ đâu bò đến
Rồi đằng hắng 
Tự xưng “Tắc Kè”

Gã Tắc kè
Ở trong mái ngói
Thích bóng tối
Cứ kêu “tắt đèn”

Tắt đèn tối đen   
Vẫn không ngủ được
Cả đêm lục đục
Lại than “tắc tè…”

Chẳng phải tắc tè
Mà chứng mất ngủ
Sáng ra mệt lử
Gã kêu “đốc tờ!...”
                         
                         TI TI