Chào buổi sáng
 Lên Bà Nà
 Lễ trao học bổng 2013
 Sài Gòn 2013
 Valentine 2013
 Du xuân Quý Tỵ
 20-11-12
 10-11-12
 Mừng thượng thọ Ba
 2011-2012 năm học thắng lợi
 Mùa hè phía trước
 Tắc kè
 Lời ru của mẹ
 Cây gậy gốc đa ngõ gạch
 Là hoa của ai?
 Về nơi nguồn cội
 2010-2011 vụ mùa bội thu
 Nợ trần
 Đoạt HCV Olympic tiếng Anh toàn quốc
 Tâm sự người Thầy
 Nội vắng nhà
 Phút giao thừa
 Những dòng sông gọi
 Đêm Lăm Vông
 
Các cháu cùng ông thổi nến sinh nhật


10 -11-12

            Tặng các cháu yêu quý.Sinh nhật ông số tiến
Mười- Mười Một- Mười Hai,
Trên trục tháng ngày
Còn có điều để nhớ.

Là chân không còn khoẻ
Như các cháu thanh niên,
Nhưng cầm cây gậy mèn
Ông leo tầng cũng được.

Không còn tỏ mắt
Như các cháu thiếu niên,
Nhưng đeo kính vào xem
Tin gì ông cũng biết!

Sinh nhật ông hay thiệt,
Bao nhiêu thứ khó xoay,
Có các cháu một tay
Việc gì cũng xong tất.

Là cái bánh sinh nhật
Nến sáng hơn mọi năm,
Có mấy cháu giỏi kèn
Tiếp hơi mới chịu tắt.

Cái bánh kem khó cắt,
Gắn kẹo, mứt như tranh,
Nhờ mấy cháu giỏi hình
Ông chia… đẹp như vẽ…

Thế, ngày ông còn khoẻ
Đón các cháu đến chơi
Là cánh cửa cuộc đời
Còn cho ông bước tiếp …

                NGUYỄN GIẢNG